Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

Εμβολιασμών συνέχεια – Just another engrafting photo story

Ακολουθεί μια σειρά φωτογραφιών από ένα ακόμη πειραματισμό εμβολιασμού σε υποκείμενο αγριελιάς. Πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2011. Περιλαμβάνει μία παραλλαγή του γνωστού εγκεντρισμού στεφάνης, διπλό εγκεντρισμό με σχισμή (ο οποίος εξελίχθηκε σε απλό) και διπλό αγγλικό εμβολιασμό.
Here is another engrafting experimentation on a wild olive tree rootstock. It was carried out on April 8, 2011. It includes a variation of the familiar crown (or bark) grafting, the double cleft grafting (which was downgraded to a simple one) and the double English (or whip-and-tongue) graft.

Το υποκείμενο:    
The rootstock:

          
Τα εμβόλια:
The scions:

Διπλός αγγλικός:
Double English:
Διπλός εγκεντρισμός με σχισμή:
Douple cleft grafting:


Απλός εγκεντρισμός με σχισμή:
Simple cleft grafting:
Εγκεντρισμός στεφάνης:
Crown grafting:

Το αποτέλεσμα:
The results:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου